FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Groeiagenda Drechtsteden 2030

Groeiagenda drechtsteden
  • De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. 
  • De Groeiagenda bevat de doelen en ambities waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. Zie www.groeiagendadrechtsteden.nl.
  • De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners.
De Groeiagenda 2030: waarom?


De Drechtsteden is een regionaal samenwerkingsverband, waarin zeven zelfstandige gemeenten de krachten bundelen. Deze gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot een regio met meer dan 300.000 inwoners. De Groeiagenda 2030 brengt de actiepunten in kaart waaraan gewerkt moet worden om deze toekomstvisie te realiseren. De focus ligt daarbij op de pijlers ‘Wonen’, ‘Werken’, ‘Bereikbaarheid’ en ‘Energietransitie.’ De aandachtspunten variëren lokaal. Daarom vormt de Groeiagenda een stip op de horizon en een leidraad. Daarmee bepalen de gemeenten zelf hun route om het gezamenlijke doel te bereiken.  

Werken: bestaande banen behouden én extra kansen realiseren


Werken waar je woont. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen.  

Speerpunten:

  • Faciliteren en stimuleren van de verandering in de maakindustrie naar Smart Industry 4.0: duurzaam, digitaal en innovatief.
  • Bestaande bedrijvigheid stimuleren.
  • Nieuwe jonge, innovatieve ondernemers faciliteren.
  • Betere doorstroming van vmbo naar mbo naar hbo.
  • Promotie toekomstgerichte banen in de bouw, ICT, metaal, transport, logistiek en zorg.
  • Stimuleren van investeringen en arbeidsplaatsen voor alle niveaus.

 

POWERED BY

powered by