FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Werkgelegenheid

Binnen het thema werkgelegenheid ontsluiten we data over de indicatoren arbeidsplaatsen (LISA) en werkenden (CBS). De indicator arbeidsplaatsen geeft inzicht in de totale werkgelegenheidsontwikkeling en -samenstelling naar sector. Op welke wijze is het aantal arbeidsplaatsen samengesteld naar grootteklasse? In welke sectoren is de regio in termen van arbeidsplaatsen gespecialiseerd? De indicator werkenden geeft waardevolle inzichten op het gebied van de werkgelegenheidssamenstelling naar (persoons)kenmerken: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond, type dienstverband en omvang dienstverband. Welke verschillen bestaan er tussen sectoren en beroepsklassen in de samenstelling naar deze kenmerken?

Arbeidsplaatsen

Aantal arbeidsplaatsen

Hoe groot is het aantal arbeidsplaatsen in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest? Is de werkgelegenheid het afgelopen jaar toe- of afgenomen?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen naar sector. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Ontwikkeling arbeidsplaatsen

Wat is de procentuele ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest? Is de werkgelegenheid het afgelopen jaar toe- of afgenomen?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de procentuele ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen naar sector.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Arbeidsplaatsen naar sector

Wat is de regionale samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen naar sector? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen naar sector? Welke sector kent het grootste aantal arbeidsplaatsen in de regio?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van eerdere jaren. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Arbeidsplaatsen, grootteklasse en specialisatie

Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse

Wat is de regionale samenstelling en ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de sector naar grootteklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen in de regio naar grootteklasse: 0 tot 9 arbeidsplaatsen, 10 tot 250 arbeidsplaatsen en 250 en meer arbeidsplaatsen. Naast deze grootteklassen geven we ook inzicht in de omvang van het aantal zzp’ers in de sector.
Het MKB betreft vestigingen tot 250 arbeidsplaatsen. De omvang van het aantal arbeidsplaatsen bij het MKB in de regio komt dus qua omvang overeen met de optelling van de grootteklassen 0 tot 9 arbeidsplaatsen en 10 tot 250 arbeidsplaatsen. Voor het inzichtelijk maken van het aantal zzp’ers sluiten we aan bij de door LISA gehanteerde definitie: vestigingen met één medewerker met een baan van meer dan 12 uur per week (grote baan).

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Aandeel arbeidsplaatsen per grootteklasse, naar regio

Tussen regio’s bestaan er verschillen in de samenstelling van het aantal arbeidsplaatsen naar grootteklasse. Kent de regio een relatief groot aandeel bedrijven met meer dan 250 arbeidsplaatsen? Kent de regio een relatief groot of klein aandeel zzp’ers?
Voor het inzichtelijk maken van het aantal zzp’ers sluiten we aan bij de door LISA gehanteerde definitie: vestigingen met één medewerker met een baan van meer dan 12 uur per week (grote baan).

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Regionale specialisatiegraad per sector (op basis van arbeidsplaatsen)

In welke sectoren is de regio sterk gespecialiseerd? En welke sectoren zijn op het gebied van het aantal arbeidsplaatsen relatief minder vaak aanwezig in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale specialisatiegraad (op basis van arbeidsplaatsen) naar sector.
De specialisatiegraad (arbeidsplaatsen) geeft aan of een sector in een regio meer of minder dan werkgelegenheid toevoegt in vergelijking met een andere regio (in dit geval Nederland). Het regionale aandeel van de arbeidsplaatsen in een sector wordt afgezet tegen het nationale aandeel van die sector. Als het aandeel in de sector op regionaal niveau hetzelfde is als op nationaal niveau dan is de specialisatiegraad 1 (100%). Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 1 (100%, ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel is de specialisatiegraad hoger dan 1 (100%, oververtegenwoordiging).

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Werkenden naar persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking, naar persoonskenmerken

Wat is de regionale ontwikkeling van het aantal werkenden naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale ontwikkeling van het aantal werkenden naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Via de filter in de visualisatie kunt u een van de persoonskenmerken selecteren.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkzame beroepsbevolking, naar leeftijd

Wat is de leeftijdsopbouw van het aantal werkenden in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (%) van het aantal werkenden naar leeftijdscategorie: 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar en 45 tot 75 jaar. Hoe groot is het aandeel werkende jongeren binnen de regio? Hoe sterk is de regio vergrijsd? Is het aandeel ouderen dat binnen de regio werkt de afgelopen jaren toegenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(15-07-2024)

Werkzame beroepsbevolking, naar opleidingsniveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal werkenden naar onderwijsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling (%) van het aandeel werkenden naar de onderwijsniveaus laag, middelbaar en hoog. Kent het aantal werkenden in de regio meer laag of hoog opgeleiden?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar sector

Werkzame beroepsbevolking naar sector

Hoe groot is het aantal werkenden in de regio naar sector? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest? Is het aantal werkenden binnen een sector het afgelopen jaar toe- of afgenomen?
Via de filter in de visualisatie kunt een van de sectoren selecteren. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(12-07-2024)

Werkenden naar sector en leeftijd

Wat is de leeftijdsopbouw van het aantal werkenden in de regio naar sector? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (%) van het aantal werkenden naar sector en leeftijdscategorie: 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar en 45 tot 75 jaar. In welke sectoren zijn de meeste ouderen werkzaam? Welke sectoren kent het grootste aandeel werkende jongeren?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van het aantal werkenden naar leeftijd in eerdere jaren.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)

Werkenden naar sector en opleidingsniveau

Wat is de regionale samenstelling van aantal werkenden naar onderwijsniveau en sector? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (%) van het aantal werkenden naar sector en onderwijsniveau.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van het aantal werkenden naar onderwijsniveau in eerdere jaren.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar beroep

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse

Wat is de regionale samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsklasse? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal werkenden in de regio?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkenden naar beroepsklasse en leeftijd

Wat is de leeftijdsopbouw van het aantal werkenden in de regio naar beroepsklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (%) van het aantal werkenden naar beroepsklasse en leeftijdscategorie: 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar en 45 tot 75 jaar. In welke beroepsklasse zijn de meeste ouderen werkzaam? Welke beroepsklasse kent het grootste aandeel werkende jongeren?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsklasse en leeftijd in eerdere jaren.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(15-07-2024)

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse en opleidingsniveau - Nederland

Wat is de regionale samenstelling van aantal werkenden naar onderwijsniveau en beroepsklasse? In onderstaande visualisatie tonen we de landelijke samenstelling (%) van het aantal werkenden naar beroepsklasse en onderwijsniveau.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsklasse en onderwijsniveau in eerdere jaren.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)

POWERED BY

powered by