FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Over Drechtsteden

drechtsteden
  • Drechtsteden, een regio van 7 gemeenten met ruim 289.000 inwoners. 
  • Drechtsteden is bekend om haar historische stadshart, de rivieren die worden verbonden en de nabijheid van Nationaal Park De Biesbosch.
  • Drechtsteden is de 5e stad van Nederland, met een ijzersterke maritieme sector, een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen en een grote ambitie om te bloeien.
  • Voor meer informatie over Drechtsteden. Zie: http://www.drechtsteden.nl/ 
Over de drechtsteden

Binnen de Drechtsteden werken zeven gemeenten op een vernieuwende manier samen. Dat doen ze onder het motto ‘Samen stad aan het water’. Ze maken regionaal beleid en voeren dat beleid regionaal uit, daar waar dat handig is. Daarnaast blijven ze eigen lokale keuzes maken. Zo benutten ze het beste van beide.

Het Drechtstedenbestuur is het dagelijks bestuur van de Drechtsteden. In het bestuur zitten een burgemeester of wethouder(s) uit iedere gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van vastgesteld beleid.

De gemeenten in de Drechtsteden maken niet alleen gezamenlijk beleid. Ze zijn ook samen eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De uitvoeringsorganisatie die zorgt voor een betere, snellere en goedkopere uitvoering van opgedragen en overgedragen taken.

De Drechtraad heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden over de Drechtraad zelf, de Drechtraadleden, de vergaderingen en bijbehorende stukken. Ook vindt u hier informatie over de regiogriffie en nieuws uit de Drechtraad.

Werken in drechtsteden

Door slim in te spelen op de economische groei, kan de positie van de regio verbeteren. Er wordt ingezet op een aantrekkelijk woningaanbod, betere bereikbaarheid én op zo'n 30.000 nieuwe banen. Die ambitie wordt waargemaakt door extra in te zetten op de ontwikkeling van werklocaties en door bestaande en nieuwe bedrijven te ondersteunen bij hun groei en innovatie. Ook wordt er voor gezorgd dat de beroepsbevolking goed is toegerust op de banen van nu en van de toekomst. Drechteden wilt een goede aansluiting tussen het onderwijs en de behoefte van werkgevers.

Groei en innovatie

De regio heeft een sterke maakindustrie. Die sector is zich aan het vernieuwen tot een kennis gedreven, internationaal concurrerende industrie. Dat levert nieuwe, andere banen op. Groei ziet Drechtsteden daarnaast ook in de zorgsector, de logistiek, en in de technische sector (bouw, ICT). Ze willen bedrijven in de groeisectoren zo goed mogelijk faciliteren. Daarop ontwikkelen ze bedrijventerreinen, versterken ze de netwerken in de regio en stimuleren ze innovatie vanaf het prille begin tot productie in de regio.

Menselijk kapitaal

Met de groei van de economie, neemt de vraag naar menselijk kapitaal toe. De behoefte aan vakmensen is het grootst. Er komen tot 2030 ruim 14.000 banen bij op MBO-niveau en zo'n 10.000 op HBO niveau. Er wordt daarom geïnvesteerd in het versterken van het hoger onderwijs en het aantrekkelijker maken van de regio voor hoger opgeleiden. Er wordt voor gezorgd dat de MBO opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van werkgevers en geven met techniekpromotie een extra impuls aan de instroom in (technische) kansrijke beroepen.

POWERED BY

powered by