FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar beroepsopleiding

In deze grafiek wordt de aansluiting van opleiding naar werk van mbo-gediplomeerden gepresenteerd. Van de mbo-gediplomeerden in schooljaar 2017/'18 worden de arbeidsmarktkenmerken in 2019 gegeven, enzovoorts. Het gaat om gediplomeerden die werk hebben van 12 uur of meer per week.

Het Schoolverlatersonderzoek (SVO) heeft als doel inzicht te krijgen in de aansluiting van school naar werk of naar vervolgopleiding. CBS doet dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

De percentages zijn afgerond. Daarnaast zijn waarden die gebaseerd zijn op minder dan 10 gediplomeerden of minder dan 5 respondenten onderdrukt.

Gediplomeerden: Personen die in het schooljaar vóór de peildatum (schooljaar 2017/'18 voor data 2019) een mbo diploma hebben gehaald en 12 uur of meer per week werken. Alleen personen die in Nederland wonen, deel uitmaken van een niet-institutioneel huishouden, werkzaam zijn en geen onderwijs volgen behoren tot de doelpopulatie. Gediplomeerden met alleen een exameninschrijving (extraneï) zijn buiten beschouwing gelaten. De personen in de doelpopulatie integraal benaderd, 27,5% heeft gerespondeerd. Voor het onderzoek is een weging uitgevoerd en is een modelgebaseerde methode is ontwikkeld waarmee de gewenste domeinschattingen worden gemaakt.

Beroepsopleiding en domein: 
Op basis van de Herziene Kwalificatiestructuur (HKS) kan een opleidingscode (crebocode) ingedeeld worden in een domein en beroepsopleiding. Dit zijn ordeningen van verwante mbo-opleidingen. Crebocode wordt hierbij ingedikt naar domein en beroepsopleiding.

Aansluitend op opleiding: Voldoende of goede aansluiting tussen de gevolgde mbo-opleiding en de huidige functie.

Vereist niveau: Het vereiste niveau voor de huidige functie is gelijk aan of hoger dan dat van de gevolgde mbo-opleiding.

Vereiste richting: De gevolgde mbo-opleiding is qua richting verwant/gelijk aan de voor de huidige functie benodigde opleiding.

Bij het aandeel werkenden gaat het om de niet-onderwijsvolgende mbo-gediplomeerden die werkzaam zijn voor 12 uur of meer week als aandeel van de totale populatie mbo-gediplomeerden.


Peilmoment: jaarlijks

Bron: Schoolverlatersonderzoek (SVO) 2018-2020

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by