FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Middelbaar beroepsonderwijs

Prognose leerlingen mbo

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar niveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leerweg
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar sectorkamer
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Ontwikkeling studentenprognose mbo naar regio (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Ontwikkeling studentenprognose mbo en niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Ontwikkeling studentenprognose mbo en sectorkamer (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)
Ontwikkeling studentenprognose mbo en leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Studenten mbo

Aantal mbo-studenten naar leerweg (instelling)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aantal mbo-studenten naar niveau (woon)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Aantal mbo-studenten naar sectorkamer (woon)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Aandeel mbo-studenten naar leerweg (instelling) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aandeel mbo-studenten naar niveau (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Aandeel mbo-studenten naar sectorkamer (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Ontwikkeling mbo-studenten naar leerweg en regio (instelling) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Ontwikkeling mbo-studenten naar niveau en regio (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Ontwikkeling mbo-studenten naar sectorkamer en regio (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Aandeel mbo-studenten naar migratieachtergrond (instelling) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (15-07-2024)
Aandeel mbo-studenten naar migratieachtergrond, naar regio (instelling) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (15-07-2024)
Aandeel mbo-studenten naar geslacht en sectorkamer (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Aandeel mbo-studenten naar leerweg en sectorkamer (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)
Aandeel mbo-studenten naar migratieachtergrond en sectorkamer (instelling) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (15-07-2024)
Aandeel mbo-studenten naar niveau en sectorkamer (woon) (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)

Instroom in het mbo

Instroom mbo-studenten
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten naar leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten naar niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Instroom mbo-studenten naar leerweg
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Instroom mbo-studenten naar niveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Instroom mbo-studenten naar vooropleiding
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten naar sectorkamer per leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (27-06-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten naar sectorkamer per niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (27-06-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten naar per leerweg naar sectorkamer (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (27-06-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten per niveau naar sectorkamer (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (27-06-2024)
Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (27-06-2024)

Gediplomeerden mbo

Gediplomeerden mbo
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aandeel gediplomeerden naar leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Aandeel gediplomeerden naar niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Gediplomeerden mbo naar leerweg
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Gediplomeerden mbo naar niveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)
Gediplomeerden mbo naar instelling
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (14-02-2024)
Aandeel gediplomeerden mbo naar sectorkamer per leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (14-02-2024)
Aandeel gediplomeerden mbo naar sectorkamer per leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (14-02-2024)
Aandeel gediplomeerden mbo naar sectorkamer per niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (14-02-2024)
Aandeel gediplomeerden mbo naar sectorkamer per niveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (14-02-2024)
Aandeel gediplomeerden mbo bètatechniek per niveau (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)
Aandeel gediplomeerden mbo bètatechniek per leerweg (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)

Doorstroom mbo-bol naar hoger onderwijs

Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar mbo sectorkamer (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar opleidingssector (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar geslacht en mbo sectorkamer (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar geslacht en opleidingssector (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar mbo sectorkamer en type hbo (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar opleidingssector en type hbo (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)

POWERED BY

powered by