FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Middelbaar beroepsonderwijs

Prognose leerlingen mbo

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leerweg (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)
Ontwikkeling studentenprognose mbo naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-06-2023)

Studenten mbo

Aantal mbo-studenten naar leerweg (instelling) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (24-11-2023)
Aantal mbo-studenten naar niveau (woon) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (24-07-2023)
Aandeel mbo-studenten naar sectorkamer (woon) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (24-07-2023)

Instroom in het mbo

Instroom mbo-studenten (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (12-09-2023)
Aandeel instromende mbo-studenten naar leerweg (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (12-09-2023)
Aandeel instromende mbo-studenten naar niveau (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (12-09-2023)

Gediplomeerden mbo

Gediplomeerden mbo (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO(09-10-2023)
Aandeel gediplomeerden naar leerweg (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (24-07-2023)
Aandeel gediplomeerden naar niveau (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (24-07-2023)

Doorstroom mbo-bol naar hoger onderwijs

Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar mbo sectorkamer (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (13-09-2023)
Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar opleidingssector (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)

POWERED BY

powered by