FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Brede welvaart in Zuid-Holland

Belangrijke inzichten
  • RaboResearch heeft met een enquête onder 3.500 inwoners van Zuid-Holland de ervaren brede welvaart in kaart gebracht. Brede welvaart is meer dan wat men produceert, consumeert en het inkomen. Zo gaat brede welvaart ook over het milieu, de gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid van mensen. In totaal wordt brede welvaart gemeten aan de hand van 11 dimensies.

  • Zuid-Holland behoort tot de regio’s met de laagste brede welvaart in Nederland. Daarnaast zijn de verschillen tussen de Zuid-Hollandse regio’s groot. Zo scoren de regio’s Overig Groot Rijnmond en Leiden & Bollenstreek en Delft & Westland hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarentegen scoren de regio’s Groot-Rijnmond, Den Haag en Oost-Zuid-Holland ver onder het landelijke gemiddelde van ervaren brede welvaart. Het lijkt er dus op dat de meest stedelijke gebieden achterblijven.

  • Kijkende naar de verschillende dimensies waarop brede welvaart gemeten wordt, is opvallend dat Groot-Rijnmond op alle vlakken onder het landelijk gemiddelde scoort. In de regio Overig Groot-Rijnmond wordt daarentegen op alle gebieden, behalve op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, hoger dan het landelijk gemiddelde gescoord.

  • De ontwikkeling van de brede welvaart in Zuid-Holland en Nederland vertoont over het algemeen een vergelijkbare trend. Alleen op het gebied van sociale contacten vertoont de provincie Zuid-Holland een positieve ontwikkeling, terwijl Nederland een negatieve ontwikkeling kent.

  • Tot slot ervaren werklozen, mensen met een laag inkomen, een sociale huurwoning, of geen opleiding aan het hoger onderwijs minder brede welvaart dan mensen met een hoog inkomen, een koopwoning, een opleiding aan het hoger onderwijs en mensen met een baan. Dit is zowel een landelijk als provinciaal patroon.

Overig Groot-Rijnmond en Groot-Rijnmond

Zoals hierboven al vermeld is, zijn de verschillen tussen de gebieden Overig Groot-Rijnmond en Groot-Rijnmond groot. Overig Groot-Rijnmond scoort beter dan het landelijk gemiddelde, met name op het gebied van baanzekerheid, werk-privébalans en milieu. Net als in de regio Groot-Rijnmond wordt er lager gescoord op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In Groot-Rijnmond zijn de grootste negatieve uitschieters de dimensies milieu, veiligheid en huisvesting.

Beleidsimplicaties

Om de brede welvaart te verhogen zullen integrale afwegingen in het beleid gemaakt moeten worden. De uitdaging hierbij is dat de dimensies van brede welvaart invloed hebben op elkaar. Zo kan een economische impuls banen en inkomen van de inwoners verbeteren, maar gaat dit weer ten kost van de milieukwaliteit. Een goede eerste stap zou het doorbreken van de beleidsverkokering zijn.

Daarnaast is het belangrijk om beleidsinspanningen te monitoren. Zo kan er van elkaar geleerd worden over wat voor inspanningen wel en niet werken.

Ten slotte is het van belang om op meerdere niveaus beleid te voeren: de provincie zal vooral moeten aansluiten bij enerzijds wat gemeenten doen en anderzijds wat er bij het Rijk gebeurt. De provincie zal sterke coalities en verbindingen moeten maken met relevante partijen in de regio.

LEES VERDER

Benieuwd naar hoe de volledige analyse omtrent de ervaren brede welvaart in Zuid-Holland en Rijnmond in het bijzonder? Klik dan op onderstaande link:

 RaboResearch: Koersen op brede welvaart in Zuid-Holland

POWERED BY

powered by