FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Arbeidsparticipatie in 2020 meest gedaald in Limburg en Noord-Holland

Belangrijkste inzichten
  • De terugval van het aantal werkenden in Nederland in eerste helft 2020 is deels hersteld.
  • In 2020 daalde de netto arbeidsparticipatie in de meeste provincies, waarbij Limburg en Noord-Holland in 2020 de grootste afname in netto arbeidsparticipatie kenden. In Gelderland, Zeeland en Flevoland was er geen afname in netto arbeidsparticipatie.
  • De netto arbeidsparticipatie in Nederland is vooral afgenomen bij mannen, jongeren en laag opgeleiden. In 2020 daalde de netto arbeidsdeelname bij zowel personen met als zonder migratieachtergrond. 
  • Het hoogste werkloosheidspercentage in het 4e kwartaal van 2020 was in Noord-Holland en Groningen. Sinds 2010 is het werkloosheidspercentage elk jaar het laagst in Zeeland.
  • De werkloosheid is in 2020 in bijna alle provincies gestegen. De stijging was het sterkst in Noord-Holland (1,5 procentpunt) en Drenthe (1,4 procentpunt). In Groningen bleef de werkloosheid vrijwel gelijk.
  • In 2020 was er in Nederland vooral een toename van het werkloosheidspercentage bij vrouwen, jongeren, laag opgeleiden en onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.
Terugval in aantal werkenden in eerste helft 2020 is deels hersteld

Ten opzichte van het eerste kwartaal, is het aantal werkenden in het tweede kwartaal met 132 duizend afgenomen tot 8,9 miljoen. Deze terugval in het aantal werkenden is in de tweede helft van 2020 deels hersteld. In het derde en vierde kwartaal is het aantal werkenden met respectievelijk 54 duizend en 38 duizend toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 hadden bijna 9,0 miljoen mensen betaald werk. Dat is ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019 een afname van 38 duizend werkenden.

Aantal werkenden, 1e kwartaal 2017 - 4e kwartaal 2020
Limburg en Noord-Holland kenden in 2020 grootste afname netto arbeidsparticipatie

Utrecht is de provincie met het hoogste percentage werkenden ten opzichte van het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de nettoarbeidsparticipatie onder inwoners van Utrecht 71,4 procent. Op enige afstand volgden Noord-Brabant (69,9 procent) en Flevoland (69,8 procent). De arbeidsparticipatie was in het vierde kwartaal van 2020 het laagst in Groningen (64,7 procent) en Limburg (65,5 procent).

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland was in het vierde kwartaal van 2020 0,6 procentpunt lager dan een jaar eerder. In 2020 daalde de arbeidsparticipatie in de meeste provincies, maar niet in Gelderland, Zeeland en Flevoland. Het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75-jarigen nam het meest af in Limburg (met 1,0 procentpunt) en in Noord-Holland (met 0,9 procentpunt).

Netto arbeidsparticipatie naar provincie, 4e kw 2019 en 4e kw 2020
Arbeidsparticipatie vooral afgenomen bij mannen, jongeren en laag opgeleiden

De netto arbeidsparticipatie is in Nederland in 2020 (jaargemiddelde) in vergelijking met een jaar eerder vooral afgenomen bij mannen, jongeren en lager opgeleiden. De afname bij mannen en vrouwen kwam vrijwel volledig voor rekening van jonge mannen en vrouwen. Onder hoogopgeleiden bleef de arbeidsparticipatie vrijwel gelijk. In 2020 daalde de netto arbeidsdeelname bij zowel personen met als zonder migratieachtergrond. 

Netto arbeidsparticipatie, 2019-2020
Hoogste werkloosheidspercentage in Noord-Holland en Groningen

Noord-Holland en Groningen noteerden met 4,8 procent de hoogste werkloosheid in het vierde kwartaal van 2020, gevolgd door Zuid-Holland (4,5 procent) en Flevoland (4,2 procent). Met 3,1 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland.

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de vierde kwartalen van 2019 en 2020 met 0,7 procentpunt toe. De werkloosheid steeg in alle provincies. De stijging was het sterkst in Noord-Holland (1,5 procentpunt) en Drenthe (1,4 procentpunt). In Groningen bleef de werkloosheid vrijwel gelijk.

Werkloosheidspercentage naar provincie, 4e kw 2019 en 4e kw 2020
In 2020 vooral toename werkloosheid bij vrouwen, jongeren, laag opgeleiden en niet-westerse migratieachtergrond

In 2020 is het werkloosheidspercentage bij vrouwen (4,0%) sneller toegenomen dan bij mannen (3,7%). De jeugdwerkloosheid nam in 2020 het sterkst toe (+2,4 procentpunt), bij 45-plusser was er in 2020 sprake van een daling van het werkloosheidspercentage (-0,3 procentpunt). In 2020 nam het werkloosheidspercentage op alle onderwijsniveaus toe, het meeste onder laag opgeleiden (+1,0% procentpunt). In 2020 nam het werkloosheidspercentage onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond relatief sterk toe (+0,9 procentpunt).

Werkloosheidspercentage, 2019-2020

POWERED BY

powered by