FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Ontwikkeling aantal leerlingen en studenten (AIZ 3.0)

Deze tabel bevat het aantal leerlingen en studenten in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.


Peilmoment: 1 oktober

Bron: CBS

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by