FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Doorstroom van werknemers (AIZ 3.0)

Deze tabel geeft inzicht in de in, uit- en doorstroom van werknemers, uitgesplitst naar sector en regio.

Bij doorstroom gaat het om mensen die in twee opeenvolgende jaren werknemer waren, maar die in het tweede jaar in een andere bedrijfstak werkten dan in het eerste. Bijvoorbeeld werknemers in de bedrijfstak industrie die doorstromen naar de bedrijfstak bouwnijverheid. Het gaat hierbij dus om een instroom in de bedrijfstak bouwnijverheid vanuit de industrie ofwel een uitstroom uit de bedrijfstak industrie naar de bouwnijverheid.

Bij instroom van niet-werknemers gaat het om mensen die in een bepaald jaar geen werknemer zijn (zij hebben geen werk of werken als zelfstandige) en in het daaropvolgende jaar wel. Bijvoorbeeld schoolverlaters die hun eerste baan hebben gevonden of zelfstandigen die werknemer zijn geworden.

Bij uitstroom naar geen werk of zelfstandige gaat het om mensen die in een bepaald jaar wel werknemer zijn en in het daaropvolgende jaar niet. Bijvoorbeeld werknemers die met pensioen gaan of werknemers die zzp’er zijn geworden. 

Instroom naar bedrijfstak: hoeveel procent van de werknemers, werkzaam in een bedrijfstak in het huidige jaar, werkte in een andere bedrijfstak in het vorige jaar. 

Uitstroom naar bedrijfstak: hoeveel procent van de werknemers, werkzaam in een bedrijfstak in het vorige jaar, gaat werken in een andere bedrijfstak in het huidige jaar.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van registerinformatie over werknemers. Voor de uiteindelijke analyses zijn werknemers van 15 tot 75 jaar geselecteerd die in de Basisregistratie Personen (BRP) zitten. Er wordt steeds gekeken naar de eerste van oktober van een jaar. Voor de stromen worden steeds twee jaren vergeleken. Voor de instroom wordt gepercenteerd op degenen die werknemer zijn in het tweede jaar, exclusief degenen die het jaar ervoor niet in de BRP zaten (waarschijnlijk immigranten), maar wel inclusief degenen die in het eerste jaar nog geen 15 waren. Voor de uitstroom wordt gepercenteerd op de werknemers in het eerste jaar, exclusief degenen die het jaar erna niet in de BRP zaten (waarschijnlijk emigranten of mensen die zijn overleden), maar wel inclusief degenen die in het jaar erna 75 jaar oud waren. De instroom en de uitstroom zijn dus niet op precies dezelfde groep gepercenteerd, maar het verschil tussen de groepen waarop is gepercenteerd is niet zo groot. Het kan echter voorkomen dat het percentage van de uitstroom iets groter is dan het percentage van de instroom, terwijl de absolute omvang van de instroom groter is dan de uitstroom.

Voor verandering van bedrijfstak wordt gekeken naar de bedrijfstak van de belangrijkste werkkring.

De variabelen werkregio huidig jaar en werkregio vorig jaar worden berekend door te kijken in welke regio de persoon werkzaam is op de twee opeenvolgende jaren. Als deze persoon in een van de jaren nog niet werkzaam is, wordt het label onbekend toegekend aan deze persoon.

Peilmoment: per jaar

Bron: SSB

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by