FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkloosheidspercentage, naar afkomst

Werkloosheidspercentage: de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Autochtonen
: personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.


Westerse allochtonen
: personen met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.

Niet-westerse allochtonen
: personen met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Peilmoment: jaargemiddelde

Bron: CBS

POWERED BY

powered by