FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Primair onderwijs

Verwachte onderwijsachterstanden

Verwachte onderwijsachterstanden (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2023)
Aandeel verwachte onderwijsachterstanden (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2023)
Aandeel verwachte onderwijsachterstanden naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2023)

Prognose leerlingen bo en sbo

Ontwikkeling leerlingenprognose (speciaal) basisonderwijs per periode naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (06-10-2023)

Leerlingen bo

Leerlingen primair onderwijs (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-10-2023)
Leerlingen primair onderwijs naar onderwijssoort (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-10-2023)
Leerlingen primair onderwijs naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-10-2023)
Leerlingen primair onderwijs naar leeftijd en type onderwijssoort (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-10-2023)
Leerlingen primair onderwijs naar geslacht en type onderwijssoort (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-10-2023)

Schooladvies voortgezet onderwijs

Leerlingen basisonderwijs naar schooladvies voortgezet onderwijs (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-11-2023)
Verdeling leerlingen basisonderwijs naar schooladvies voortgezet onderwijs (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-11-2023)
Verdeling leerlingen basisonderwijs naar schooladvies voortgezet onderwijs naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-11-2023)
Leerlingen basisonderwijs naar schooladvies type voortgezet onderwijs (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-11-2023)
Verdeling leerlingen basisonderwijs naar schooladvies type voortgezet onderwijs (%), geaggregeerd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-11-2023)
Verdeling leerlingen basisonderwijs naar schooladvies type voortgezet onderwijs naar regio (%), geaggregeerd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (22-11-2023)

Schoolgaand binnen of buiten de regio (bo)

Leerlingen primair onderwijs binnen of buiten gemeente naar school (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (11-09-2023)
Leerlingen primair onderwijs binnen of buiten gemeente naar school (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (11-09-2023)
Leerlingen primair onderwijs binnen of buiten gemeente naar school en naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (11-09-2023)

POWERED BY

powered by